Scallop genome provides insights into evolution of bilaterian karyotype and development

Shi Wang, Jinbo Zhang, Wenqian Jiao, Ji Li, Xiaogang Xun, Yan Sun, Ximing Guo, Pin Huan, Bo Dong, Lingling Zhang, Xiaoli Hu, Xiaoqing Sun, Jing Wang, Chengtian Zhao, Yangfan Wang, Dawei Wang, Xiaoting Huang, Ruijia Wang, Jia Lv, Yuli LiZhifeng Zhang, Baozhong Liu, Wei Lu, Yuanyuan Hui, Jun Liang, Zunchun Zhou, Rui Hou, Xue Li, Yunchao Liu, Hengde Li, Xianhui Ning, Yu Lin, Liang Zhao, Qiang Xing, Jinzhuang Dou, Yangping Li, Junxia Mao, Haobing Guo, Huaiqian Dou, Tianqi Li, Chuang Mu, Wenkai Jiang, Qiang Fu, Xiaoteng Fu, Yan Miao, Jian Liu, Qian Yu, Ruojiao Li, Huan Liao, Xuan Li, Yifan Kong, Zhi Jiang, Daniel Chourrout, Ruiqiang Li, Zhenmin Bao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

311 Scopus citations

Abstract

Reconstructing the genomes of bilaterian ancestors is central to our understanding of animal evolution, where knowledge from ancient and/or slow-evolving bilaterian lineages is critical. Here we report a high-quality, chromosome-anchored reference genome for the scallop Patinopecten yessoensis, a bivalve mollusc that has a slow-evolving genome with many ancestral features. Chromosome-based macrosynteny analysis reveals a striking correspondence between the 19 scallop chromosomes and the 17 presumed ancestral bilaterian linkage groups at a level of conservation previously unseen, suggesting that the scallop may have a karyotype close to that of the bilaterian ancestor. Scallop Hox gene expression follows a new mode of subcluster temporal co-linearity that is possibly ancestral and may provide great potential in supporting diverse bilaterian body plans. Transcriptome analysis of scallop mantle eyes finds unexpected diversity in phototransduction cascades and a potentially ancient Pax2/5/8-dependent pathway for noncephalic eyes. The outstanding preservation of ancestral karyotype and developmental control makes the scallop genome a valuable resource for understanding early bilaterian evolution and biology.

Original languageEnglish (US)
Article number0120
JournalNature Ecology and Evolution
Volume1
Issue number5
DOIs
StatePublished - Apr 3 2017

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  • Ecology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Scallop genome provides insights into evolution of bilaterian karyotype and development'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this