The Landscape of Cell and Gene Therapies for Solid Tumors

Shuhang Wang, Fa Sun, Huiyao Huang, Kun Chen, Qi Jing Li, Lu Zhang, Enxiu Wang, Chen Wang, Hai Zhang, Andy Qingan Yuan, Bin Chen, Tao Deng, Yarong Liu, Jingwei Sun, Dongfang Liu, Yue Yu, Yuan Fang, Ning Jiang, Dawei Wu, Hong FangYing Bai, Shujun Xing, Yufen Ni, Qi Fan, Anqi Yu, Chao Sun, Yu Tang, Ning Li, Binghe Xu, Jie He

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

10 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)7-8
Number of pages2
JournalCancer Cell
Volume39
Issue number1
DOIs
StatePublished - Jan 11 2021

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Oncology
  • Cancer Research

Cite this